Privacyverklaring voor patiënt ondersteuningsprogramma's

INTRODUCTIE

Deze privacyverklaring is van toepassing op uw persoonlijke gegevens door AbbVie B.V. (“AbbVie”; Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp, Netherlands; +31 88 322 2843; privacyoffice@abbvie.com) en zijn serviceproviders (hierna "wij" of "ons")) in de context van het patiënt ondersteuningsprogramma’s (het "Programma"). Wij zullen uw persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. De in deze Privacyverklaring gebruikte termen hebben dezelfde betekenis als gedefinieerd in de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wij kunnen de volgende persoonlijke gegevens over u verwerken, die we mogelijk rechtstreeks van u of van uw arts ontvangen:

 • Identificatiegegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • gevoelige gegevens, zoals gegevens over het gebruik van onze diensten en gezondheid gerelateerde gegevens.

AbbVie B.V. en/of haar dienstverleners mogen uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • voor programmabeheer en levering van producten en diensten;
 • om uw zorgverlener te informeren en hem informatie te verstrekken over uw geneesmiddelen en deelname aan het programma;
 • om u eraan te herinneren om uw geneesmiddel te nemen zoals voorgeschreven;
 • om het programma aan u aan te passen;
 • om u materiaal met betrekking tot uw behandeling en het programma te verstrekken;
 • om contact met u op te nemen om u op de hoogte te houden van wijzigingen in het programma en om uw feedback over het programma te verzamelen;
 • voor veiligheidsmonitoring, rapportage en controle en om te kunnen reageren op vragen of problemen met betrekking tot het geneesmiddel.

AbbVie kan ook geanonimiseerde gegevens gebruiken die via het programma zijn verzameld om:

 • ons te helpen onze producten, diensten, materialen en behandeling te ontwikkelen en te evalueren; en
 • voor onderzoek, inclusief toekomstig wetenschappelijk onderzoek en publicaties om toekomstige patiënten net als u te helpen.

VERSTREKKEN EN DOORGEVEN VAN GEGEVENS

AbbVie vereist van haar dienstverleners die uw gegevens ontvangen om dergelijke gegevens te verwerken in overeenstemming met deze gegevensbeschermingsverklaring en voor geen enkel ander doel. AbbVie kan statistische en analytische gegevens verstrekken aan haar moederbedrijf AbbVie Inc. over hoe het programma werkt. Deze informatie is geaggregeerd en identificeert u niet individueel. Alle persoonsgegevens die u verstrekt tijdens het programma zullen worden bewaard zolang u aan het programma deelneemt of voor zover wettelijk vereist. AbbVie zal uw persoonlijke gegevens niet verstrekken aan derden zonder uw toestemming tenzij wettelijk vereist (bijvoorbeeld aan een overheidsinstelling als er een probleem is met uw medicatie). Elke overdracht van persoonlijke gegevens aan derde partijen buiten de Europese Unie (EU) zal gebeuren in overeenstemming met de internationale beperkingen van gegevensoverdracht . Deze zijn van toepassing  door de EU-wetgeving gegevensbescherming, inclusief, in voorkomend geval, door het gebruik van EU-modelcontracten voor gegevensoverdrachten naar gegevensverwerkers.

BESCHERMING EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS

We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging of per ongeluk verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard voor de duur van uw deelname aan het Programma en worden daarna verwijderd, tenzij wettelijk anders vereist.

UPDATES BIJ DEZE PRIVACYVERKLARING

We zullen persoonlijke gegevens alleen gebruiken op de manier die wordt beschreven in de Privacyverklaring die van kracht was toen de informatie werd verzameld. We behouden ons het recht voor om de voorwaarden van deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen, met inachtneming van alle toepasselijke instemmings- en kennisgevingsvereisten. Wijzigingen in deze Privacyverklaring worden op deze pagina weergegeven met een nieuwe ingangsdatum. AbbVie moedigt u aan om deze Privacyverklaring regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.

WELKE RECHTEN HEB IK OP HET GEBIED VAN MIJN PERSOONSGEGEVENS EN MET WIE KAN IK CONTACT OPNEMEN VOOR VRAGEN?

Om u af te melden voor een van de patiënten ondersteuningsprogramma’s, neemt u contact op met de dienstverlener(s). U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens: recht op toegang, correctie, beperking, overdracht en wissen van uw gegevens. U kunt contact met ons opnemen om deze rechten uit te oefenen, besef echter graag dat bepaald gebruik van uw persoonsgegevens, zoals voor het beheren van het Programma noodzakelijk is om deel te nemen aan het Programma. U kunt contact met ons opnemen via:

 • AbbVie B.V., Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp, Netherlands (ATTN: Privacy); +31 88 322 2843.
 • E-mail naar de EU Data Protection Officer van AbbVie op privacyoffice@abbvie.com en "Privacy Enquiry" aan te vinken. Of ga naar www.abbvie.com/contactus.html en vink "Privacy Enquiry" aan.
 • Post naar Mainzer Straße 81, 65189 Wiesbaden, Duitsland (ATTN: EU DPO).
 • Of u kunt een klacht indienen bij de lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

Voor meer informatie over hoe AbbVie omgaat met privacy, raadpleegt u de online privacyverklaring op www.abbvie.nl/privacy/home.html.